Onthaalbeleid op Leiepoort campus Sint-Hendrik

Onze school hecht veel belang aan een persoonlijke aanpak. Dit reflecteert ook heel sterk in het onthaalbeleid. In dit dossier H willen we het onthaalbeleid van onze nieuwe leerlingen in de kijker plaatsen.

Inhoud:

De cultuur van nabijheid kan je al ervaren op de infodag, waar elke kandidaat-leerling een persoonlijke rondleiding krijgt.

Een cultuur van nabijheid van bij het begin

Die sterke focus op nabijheid is al merkbaar op de infodag: dan geven we aan elke kandidaat-leerling en zijn ouders een persoonlijke rondleiding, begeleid door een leraar, opvoeder of directielid.

De gegevens die van belang zijn voor een goede overgang tussen het lager en secundair onderwijs worden genoteerd op het inschrijvingsformulier. Een secretariaatsmedewerker verzamelt die gegevens en bezorgt die aan de leerlingenbegeleiders van de eerste graad, mevrouw Ann Devenyns en mevrouw Veerle Van Assche en de heer Klaas Vandewalle. Dat team contacteert ouders in de loop van de zomervakantie om nog een beter zicht te krijgen op de beginsituatie.

Bovendien biedt de BaSO-fiche, die de meeste leerlingen ontvangen van hun basisschool, ook een schat aan info om het onthaal zo goed mogelijk te doen verlopen. Al deze info, verkregen uit de inschrijvingsfiche, de BaSO-fiche en de gesprekken met ouders en leerlingen, komt op een fiche terecht die elke leraar eind augustus ontvangt. Het feit dat het leerlingensecretariaat en de leerlingenadministratie zo sterk meewerken aan dit proces zorgt voor een hoge graad van betrokkenheid én kennis van de leerlingen. De leerlingenbegeleider, de heer Klaas Vandewalle, werkt ook op het leerlingensecretariaat aan de Alfa-speelplaats van de eerstejaars. Dit secretariaat is zowaar de ombudsdienst voor de leerlingen, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij het dagdagelijkse leven van de leerlingen vergroot en zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming naar leerlingenbegeleiders, leerkrachten en directie.

[Terug]

Een nieuwe plek: een apart gebouw en een aparte speelplaats

Onze eerstejaars hebben een eigen klas in het gebouw Eos, wat staat in het Grieks voor dageraad. Niet alleen een eigen klas, maar ook een eigen speelplaats, de Alfa-speelplaats. Die is enkel toegankelijk voor leerlingen van het eerste jaar wat maakt dat ze een vertrouwde, veilige plek hebben.

De leerlingen worden ook zorgvuldig verdeeld over de verschillende klassen, zodat ze telkens bij een aantal leerlingen uit hun vorige school kunnen zitten. Het is de directiesecretaris die samen met de leerlingenbegeleider  deze grote klus op zich neemt.

De directiesecretaris verdeelt met veel toewijding de nieuwe leerlingen over de verschillende klassen.
De Alfa-speelplaats is de plek voorbehouden voor onze eerstejaars. Op de achtergrond ziet u het gebouw Eos.
[Terug]

1 september: het nieuwe schooljaar start

Een belangrijk moment in het onthaalbeleid is 1 september. Dan verwelkomt de directie onze eerstejaars in de Magrittezaal en worden ze geduldig en met veel ervaring rondgeleid door de klassenleraars van het eerste jaar. De peters en meters van onze leerlingen stellen zich ook kort voor in de klas.

De directie verwelkomt op 1 september de eerstejaars in Atrio.
[Terug]

Onthaalavond voor ouders

Onze school hecht veel belang aan een grote betrokkenheid van de ouders. Vandaar dat wij begin september een onthaalavond voor de ouders van eerstejaars en leerlingen die instromen in een andere jaarschijf organiseren.

Op die avond maken ouders nader kennis met de concrete werking van de school en ook leren ze het VCLB (vrij centrum voor leerlingenbegeleiding) van Deinze kennen. Daarnaast stelt ook de ouderraad haar werking heel uitgebreid voor.

Achteraf gaan de ouders naar de eigen klas van zoon of dochter waar de klassenleraar nog wat meer specifieke info meegeeft.

De avond wordt afgesloten met een ontmoetingsmoment waar ouders kunnen kennis maken met de verschillende leerkrachten.

Het team leerkrachten in het eerste jaar.
[Terug]

Ontmoetingsdag: een speelse manier om elkaar nog beter te leren kennen

Omdat goede relaties een belangrijk aspect zijn om een zorgzame leeromgeving te creëren, organiseert onze school een ontmoetingsdag voor onze eerstejaars. Leren lukt nu eenmaal beter in een omgeving waarin je de anderen vertrouwt. Vele leerlingen zijn nieuw voor elkaar en door middel van sport en spel kunnen zij elkaar beter leren kennen. In het eerste jaar gaan de peters en meters ook mee op de ontmoetingsdag.

De ontmoetingsdag in het begin van het schooljaar
[Terug]

Peter- en meterwerking

De peter- en meterwerking is een zeer belangrijke peiler in het onthaalbeleid. 68 vijfdejaars zijn peter of meter van onze eerstejaars.  We proberen met dit initiatief drie doelstellingen te bereiken: de overgang tussen lagere school en secundaire school vlotter doen verlopen, het welbevinden van de leerlingen verhogen en een preventieve werking scheppen om pesten te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat onze vijfdejaars verantwoordelijkheid leren opnemen voor jongere leerlingen.

De peters en meters stelden zich massaal kandidaat in de maand mei van het vorige schooljaar. Tijdens een startvergadering in augustus werden de peters en meters verdeeld over de verschillende klassen en klassenleraars. Elke klas van het eerste jaar heeft een vijftal peters en meters.

Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende taken van een meter en peter:

  • Op de eerste schooldag hebben de peters en meters zich kort voorgesteld in de klas.
  • Tijdens de ontmoetingsdag hebben ze samen met de leerlingen van het eerste jaar geluncht en uitgebreid kennisgemaakt via spelletjes.
  • Elke klas van het eerste jaar stelde zijn talenten op een creatieve manier voor aan de andere klassen. De peters en meters hebben dit mee begeleid en presenteerden dit aan alle ouders. Die avond kreeg de titel ‘Talent in actie’, omdat de achterliggende inzichten gebaseerd zijn op het boek Talent in actie van Luk Dewulf.
  • In elke klas van het eerste jaar hangt een foto met daarop de peters en meters. Daarnaast hangt een lijstje met hun namen en e-mailadressen zodat de eerstejaars snel in contact met hen kunnen komen. Ook de peters en meters zullen een klaslijst en een klasfoto van de eerstejaars.
  • Daarnaast is er ook gedacht aan onze nieuwe leerlingen in het derde, vierde en vijfde jaar. Ook zij hebben een peter en meter toegewezen gekregen.

Elke klas heeft een groep peters en meters die hen mee begeleiden in de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Op de foto Guérin Ally, Matthieu De Langhe, Anouk Heyerick, Femke Graveel en Fien Coppens, de peters en meters van 1A10.

[Terug]
 

Kwaliteitszorg, elke dag opnieuw. Ook voor het onthaalbeleid.

Beleid voeren is ook zorg dragen voor kwaliteit. Het onthaalbeleid hebben wij dit jaar in het begin van de maand oktober zeer uitgebreid bevraagd bij al onze eerstejaars. De resultaten zijn we nu aan het bespreken. Ook de ouderraad willen we graag bij de bespreking betrekken. We kunnen wel al meegeven dat onze leerlingen graag naar onze school komen.

We komen later nog uitgebreider terug op deze tevredenheidsbevraging.

Om het onthaalbeleid van onze leerlingen van onze leerlingen te bevragen en nog beter te maken is er een enquête gemaakt voor alle leerlingen.

[Terug]