Onze peters en meters helpen mee bij het begeleiden van de ontmoetingsdag.

Vijfdejaars ontfermen zich over de nieuwkomers

De peter- en meterwerking is een zeer belangrijke peiler in het onthaalbeleid. 68 vijfdejaars zijn peter of meter van onze eerstejaars.  We proberen met dit initiatief drie doelstellingen te bereiken: de overgang tussen lagere school en secundaire school vlotter doen verlopen, het welbevinden van de leerlingen verhogen en een preventieve werking scheppen om pesten te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat onze vijfdejaars verantwoordelijkheid leren opnemen voor jongere leerlingen.

De peters en meters stelden zich massaal kandidaat in de maand mei van het vorige schooljaar. Tijdens een startvergadering in augustus werden de peters en meters verdeeld over de verschillende klassen en klassenleraars. Elke klas van het eerste jaar heeft een vijftal peters en meters.

Een kort overzicht van de verschillende taken van een meter en peter:

  • Op de eerste schooldag hebben de peters en meters zich kort voorgesteld in de klas.

  • Tijdens de ontmoetingsdag hebben ze samen met de leerlingen van het eerste jaar geluncht en uitgebreid kennisgemaakt via spelletjes.

  • Elke klas van het eerste jaar stelde zijn talenten op een creatieve manier voor aan de andere klassen. De peters en meters hebben dit mee begeleid en gepresenteerd op vrijdag 20 november 2015 aan alle ouders. Die avond kreeg de titel ‘Talent in actie’, omdat de achterliggende inzichten gebaseerd zijn op het boek Talent in actie van Luk Dewulf. Achteraf was er een sfeermarkt: een gezellig initiatief met schuimwijnbar, Straffe Hendrik, een spitburgerbroodje. Een gezellige winteravond, vol hoop, vol positiviteit.

Onze school hecht veel belang aan creativiteit. Tijdens Talent in actie ontdekken leerlingen, peters en meters, leerkrachten en ouders de talenten van de kinderen. (Fotoreeks)

Blijvend zorg dragen voor elkaar

In elke klas van het eerste jaar hangt een foto met daarop de peters en meters. Daarnaast hangt een lijstje met hun namen en e-mailadressen zodat de eerstejaars snel in contact met hen kunnen komen. Ook de peters en meters zullen een klaslijst en een klasfoto van de eerstejaars ontvangen.

Daarnaast is er ook gedacht aan onze nieuwe leerlingen in het derde, vierde en vijfde jaar. Ook zij hebben een peter en meter toegewezen gekregen.

Elke klas heeft een groep peters en meters die hen mee begeleiden in de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs. Op de foto Anna, Kyana, Line, Jill, Robin en Kevin, de meters en peters van 1MODc.