Een eerste graad om te verkennen, te versterken en te verdiepen

 
Na een grondige analyse en veel overleg vernieuwde Sint-Hendrik het aanbod in het eerste leerjaar a. Het onderwijslandschap verandert. Heel wat scholen hebben de voorbije jaren het aanbod in de eerste graad gewijzigd. Leiepoort campus Sint-Hendrik nam de tijd om zowel dit aanbod in de andere scholen te analyseren en tegelijk de geplande onderwijshervorming al een stuk een plaats te geven in het aanbod.
 
De leerlingen zullen we in de eerste graad laten verkennen, versterken en verdiepen.
Het verkennen gebeurt via een keuzegedeelte: Latijn, taal & media en wetenschap.

 

Klassieke talen

Sint-Hendrik is terecht fier op de degelijk uitgebouwde opleiding in klassieke talen. We bieden op een hedendaagse en tegelijk uitdagende manier klassieke talenonderwijs aan. We mochten dit schooljaar dan ook meer dan 100 leerlingen inschrijven voor 1 Latijn. Latijn blijft een ideale geheugentraining en manier om te leren leren. Wie zes jaar Latijn heeft gestudeerd, is dan ook uitstekend voorbereid op hoger onderwijs.

Nieuw zijn de keuzegedeeltes taal & media en wetenschap.

 

 

Taal en media

In taal & media leren we de leerlingen vaardigheden aan die ze in hun latere leven nodig zullen hebben zoals mediawijsheid, kritisch omgaan met bronnen, spreken voor een groep, creativiteit en probleemoplossend denken. De bedoeling is dat deze vaardigheden aangebracht worden via een aantal projecten zoals het maken van een schoolkrant, een jeugdjournaal, een literatuurwandeling… De krachtige leeromgevingen in de kapel, zoals het gloednieuwe auditorium en de polyvalente leerruimte, zullen ten dienste staan van dit keuzegedeelte.

 

 

 

Wetenschap

In wetenschap staan begrippen als waarnemen, onderzoekend leren, creatief ontwerpen, samenwerken, experimenteren, nauwkeurig werken, kritisch denken en leren van elkaar centraal. De bedoeling is dat de leerlingen ook kennis maken met programmeren, engineering… De school investeerde o.m. in een 3D-printer en een drone om de lessen nog aanschouwelijker te maken. Ook samenwerking met oud-leerlingen die wetenschapper zijn, zit in de pijplijn.

 

 

Versterking of verdieping van Frans en wiskunde

Daarnaast kunnen de leerlingen in het keuzegedeelte taal & media en wetenschap ook kiezen voor versterking of verdieping van Frans en wiskunde. In het uur versterking wordt de leerling versterkt door extra oefeningen en uitleg bij de leerstof. In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept door het aanbieden van uitdagender oefeningen en opdrachten. De keuze voor versterking of verdieping maakt de leerling zelf.

 

Computerwetenschap

Alle eerstejaars krijgen het vak computerwetenschap in een apart uur. Daarin  worden de ICT-competenties aangeleerd.

 

 

Een coherent en evenwichtig aanbod

De klassen in het eerste jaar hebben een eenvormige naam: 1A, gevolgd door een nummer.

In de evaluatie van het leerproces verschuift de klemtoon naar dagelijks werk en permanente evaluatie (60%). 40 % van de punten kunnen verdiend worden via examens.

Sint-Hendrik zette met deze hervorming een coherent en evenwichtig aanbod neer voor leerlingen op zoek naar een leeruitdaging.

Wie het aanbod wil leren kennen, kan dit op de infodag van zondag 11 maart 2018, van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Elke leerling krijgt een persoonlijke rondleiding. Er zijn ook demonstraties en proeflessen Latijn.