Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij leren en waarderen centraal staan.

Het is onze doelstelling om het kennis-, vaardigheids- en competentieniveau van elke leerling te verhogen. Op die manier willen we de leerling voorbereiden op een volgend leerjaar en op het uiteindelijke doel nl. hogere studies of de arbeidsmarkt.

We bieden de leerlingen leerinhouden aan die aangepast zijn aan hun studierichting en aan het niveau dat ze tot dan bereikt hebben. We geloven in de kracht van eigentijds onderwijs waarbij de leerling actief betrokken wordt bij het lesgebeuren. In elk klaslokaal is er een beamer. De talrijke computerlokalen en het wandelpakket Ipads worden intensief gebruikt. In elk jaar gaan richtingsgebonden projecten door. Daarnaast willen we de leerlingen ook een algemene vorming aanbieden. Daarom zijn er in elk jaar verschillende niet-lesactiviteiten.

We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hun kennen en kunnen. Voor elk vak wordt de meeste geschikte evaluatiemethode gezocht. Ook over de leerjaren heen zoeken we naar de best passende manier om leerlingen te evalueren. Zo hebben de leerlingen van het eerste jaar een specifiek examensysteem. Een examenvoormiddag bestaat bij hen uit een kort examen gevolgd door twee uur sport. In de namiddag bereiden de leerlingen samen met de vakleerkracht het volgende examen voor. De leerlingen van de tweede graad tso hebben drie examenperiodes; de leerlingen van de derde graad tso maken twee maal per jaar examens. Reeds van in het tweede jaar leggen alle leerlingen ook mondelinge examens af. De leerlingen van de derde graad maken, ter voorbereiding van hogere studies, kennis met klasoverstijgende evaluatie, met open en gesloten boekexamens, met presentaties voor een jury ....
De kennis, vaardigheden en competenties van de leerlingen van de bso-klassen worden permanent geëvalueerd. Zij maken geen examens.

Leerkrachten en leerlingen geven mekaar feedback over wat al lukt en waar nog werkpunten zijn. Dit gebeurt zowel voor de vakinhoudelijke kennis als voor de attitudes via commentaren op taken, toetsen en op de rapporten en tijdens de functionerings- en feedbackgesprekken.
We realiseren ons ook dat het leren niet voor elke leerling even makkelijk is. Daarom hebben we speciale aandacht voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen, voor leerlingen met taalproblemen, voor al wie het om één of andere reden moeilijker heeft om de doelen te realiseren.

PraktischeInfoComputer