Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. Lidmaatschap (vrijblijvend) gebeurt door betaling van een gezinsbijdrage via de schoolrekening. Door dit lidmaatschap zijn alle ouders steunende leden. De ouderraad wordt gevormd door een onbepaald aantal steunende leden, die zich vrijwillig en belangeloos hiervoor inzetten.

Doel van de ouderraad

De ouderraad:

  • wil de betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten;
  • behartigt de belangen van de ouders en organiseert een dialoog met de school;
  • biedt logistieke en materiĆ«le ondersteuning aan projecten van de school, die ten goede komen aan de opvoeding en het welzijn van de leerlingen;
  • richt vormende activiteiten in.

Werking van de ouderraad

Bij het begin van elk schooljaar is er een algemene vergadering, waarop alle ouders worden uitgenodigd, en waarbij alle ouders die dit wensen zich kunnen aansluiten bij de ouderraad.

Een dagelijks bestuur, om de twee jaar herverkiesbaar, is de drijvende kracht achter deze ouderraad.

Per jaar zijn er een vijftal algemene vergaderingen.

Er zijn een aantal werkgroepen, die afzonderlijk bijeenkomen om activiteiten voor te bereiden en uit te werken.