Leiepoort Deinze is een vzw die wordt vertegenwoordigd door een raad van bestuur en een algemene vergadering

De leden van de raad van bestuur 2015-2016

E.Z. Godelieve Ballegeer
E.H. André Coussens
Lieven Callewaert
E.Z. Liliane Dhont
Jacques Eelbode
Stefaan Langeraert
Hilde Lootens
Eddy Omey
Els Pieters
Jan Smet
Johan Vermeulen

De leden van de algemene vergadering 2015-2016

Steven Adams
Dirk Decaluwé
Jan Deprest
Nele de Winne
Hilde Van Overberghe
Marc Van Praet
E.H. Hubert Van Den Braembussche
Verougstraete Michel
Nele Vangheluwe

In mei 2012 nam de Raad van Bestuur van Leiepoort Deinze het initiatief om een project te starten genoemd ‘Leiepoort 2020’. Het doel is tot een bijzonder sterke samenwerking te komen tussen de scholen van de groep en meteen via die cultuurtransformatie  Leiepoort tot een uniek begrip te maken in het onderwijslandschap .

Er wordt stapsgewijs gewerkt met een metingsysteem ontwikkeld door Richard Barrett, stichter en bezieler van het Barrett Values Centre. Dat leidde al tot de ontwikkeling en uitwerking van een interne en externe missie- en visietekst.  Maar daar blijft het niet bij, de missie en de visie moeten uitgewerkt en gedragen worden door alle betrokkenen. Tal van concrete acties op het terrein zijn inmiddels uitgevoerd, een aantal initiatieven zijn gerealiseerd en er komen er nog steeds nieuwe bij. Het project wordt deskundig en creatief begeleid door een externe consultant met name Mevr. De Vits.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de privacy nog beter beschermd door de Europese Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation - GDPR|AVG). vzw Leiepoort voldoet aan deze Europese verordening.

De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen om haar taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. U vindt alles over deze verordening in onze privacyverklaringen.

Aangezien we geen infoavond voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders kunnen/mogen organiseren, kan u via deze link een digitale voorstelling vinden van de Deinse scholen en hun studieaanbod.

Door de coronamaatregelen kunnen we geen klassieke openpoortdagen organiseren.

Wenst u digitaal in te schrijven dan kan u dit doen voor elke campus via onderstaande link. Iedereen is gegarandeerd van een plaats op de gekozen campus.

Meer info vindt u op de respectievelijke pagina's van elke campus.

Campus Sint-Hendrik: Voorinschrijving 2021-2022? Klik op deze link

Campus Sint-Theresia: Voorinschrijving 2021-2022? Klik op deze link

Campus Sint-Vincentius: Voorinschrijving 2021-2022? Klik op deze link

 

Hieronder vindt u een overzicht van de studierichtingen per campus.

ontwerp D17 website kleiner model april 2021 lagere resolutie 01

ONZE INTERNE MISSIE

Onze kerntaken

Wij leren ‘leren en waarderen’. Wij vinden het onze kerntaak leerlingen en medewerkers een context te bieden waarin ze LEREN LEREN voor het leven en zich ontwikkelen tot mensen met een basislevenshouding van respect en waardering. Het is daarbij onze eerste taak een brede onderwijskeuze aan te bieden waardoor elke leerling zijn leertraject bewust kiest op maat van zijn talent en passend bij zijn natuurlijke leerstijl. Het is onze tweede taak elke leerling in zijn keuze en ontwikkeling te inspireren en te gidsen. Bij Leiepoort maken we geen onderscheid. GELIJKWAARDIGHEID is onze basiswaarde van waaruit wij doorstroming en samenwerking tussen onderwijsvormen en studierichtingen in alle opzichten mogelijk maken.

Onze troeven

Een ruim en gediversifieerd aanbod onder één dak. Alle campussen liggen in mekaars buurt en zijn gemakkelijk en veilig bereikbaar. Onze kleinschaligheid. Bij ons kom je THUIS. Door actief samen te werken brengen we MEERWAARDE voor alle belanghebbenden.


Onze groei en ontwikkeling

We zullen dit doen door ‘leren leren’ EIGENTIJDS en TOEKOMSTGERICHT in te vullen. Als één netwerk van medewerkers te opereren, die mekaar opzoeken en synergie creëren. De vinger aan de pols te houden van maatschappelijke evoluties en ons in onze organisatie op alle gebied proactief af te stemmen op de noden van morgen. Door intern onszelf altijd te blijven uitdagen en te ontwikkelen.

ONZE INTERNE VISIE

Wij zijn de gids en het kompas op het leerpad van onze jongeren zodat zij het BESTE uit zichzelf leren halen en uitgroeien tot verantwoordelijke mensen die op hun unieke wijze ten volle bijdragen aan de wereld van morgen. Wij willen mensen vormen die van hun naaste houden als van zichzelf en open staan voor de Andere.

ONZE EXTERNE MISSIE

Wij staan voor een ruim, kwalitatief en gediversifieerd studieaanbod, voor een krachtige, moderne, uitdagende maar ook geborgen leeromgeving en voor plezier in ‘leren leren’ en ‘samen doen’. Wij staan voor VERANTWOORDELIJKHEID en WAARDERING, voor actief je eigen toekomst leren uitbouwen.

ONZE EXTERNE VISIE

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is onze visie. Het is onze grootste verantwoordelijkheid een rol te vervullen die bijdraagt tot het GOEDE voor allen.