In de derde graad vullen de leerlingen enkele lestijden van hun lessenpakket naar keuze in: in het vijfde jaar één lestijd en in het zesde jaar twee lestijden. We bieden een aantal mogelijkheden aan die ingericht worden als het aantal kandidaten dit toelaat.

Binnen de studierichtingen 6 Latijn-Wetenschappen en 6 Moderne talen-Wetenschappen is er jammer genoeg geen ruimte in de lessentabel om een keuzegedeelte in te richten.

 

Open de infobundel 2022-2023 voor het vijfde jaar

Open de infobundel 2022-2023 voor het zesde jaar