4 Economie
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

 

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5. Bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.