Sint-Hendrik steunt Voedselbank Deinze

Een eerste semester van de wereldwinkel op school leverde een mooie winst op. Een deel daarvan wordt traditiegetrouw geschonken aan een lokaal goed doel. Dit jaar kozen we de voedselbank in Deinze. Zij ontvangen 1000 euro.

We kregen als dank volgend bericht:

Van harte dank voor de grote steun die onze vzw mag ontvangen vanuit jullie Wereldwinkelproject in de school. Het siert alle initiatiefnemers en de leerlingen om in deze moeilijke onderwijsomstandigheden óók nog oog en hart te hebben voor de medemensen, wiens leefomstandigheden nog extra belast worden door de coronapandemie. Welgemeende felicitaties en een warm dankwoord voor elke medewerker aan dit project zijn hier zeker op hun plaats!

Ook onze dank aan alle deelnemende vijfdejaars en collega’s die deel uitmaken van onze wereldwinkel op school.