Eerstejaars bereiden zich voor op brand

Omdat we veiligheid erg belangrijk vinden, organiseerden we op 27 september 2021 een vormingsmoment over brandpreventie. Majoor Serge Vander Ougstraete, directeur operaties van de brandweerzone Centrum, verzorgde de voordracht. (...)

Dit vormingsmoment heeft volgende doelstellingen: 

  • De leerlingen inzicht brengen over de gevaren van brand.
  • De leerlingen het waarom van een evacuatieoefening bijbrengen.
  • De leerlingen tot het besef brengen dat het vlot verloop van een evacuatie steunt op het volgen van goede en duidelijke afspraken. 
  • De leerlingen overtuigen dat een evacuatieoefening ernstig moet gebeuren.
  • De leerlingen ertoe brengen dat wat ze geleerd hebben ook thuis kunnen overbrengen (bijvoorbeeld de noodzaak van rookdetectoren).