Zesdejaars bewijzen competentie tot onderzoek

Tijdens een werkmoment op donderdag 14 oktober 2021 gingen de zesdejaars verder aan de slag met hun onderzoek voor zijn of haar poolvak. In dit onderzoek komt alles wat de leerlingen in de loop van de tweede en derde graad kregen aan onderzoekscompetenties samen. We wensen ze daarbij alle succes. (...)

Goed onderwijs maakt deel uit van de maatschappij. De immense en snel evoluerende kennisstroom leidt ertoe dat we van onze leerlingen geen ‘alwetendheid’ meer kunnen verwachten. We moeten ze de instrumenten meegeven om zelf kennis op te sporen en te verwerken en, in het kader van levenslang leren, deze voortdurend bij te sturen.

Elke leerling in het zesde jaar zal voor zijn of haar poolvak (economie, Grieks, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen, wetenschappen, wiskunde) bewijzen

  • dat hij zich kan oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken; 
  • dat hij een onderzoeksopdracht kan voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
  • dat hij de onderzoeksresultaten en conclusies kan rapporteren en confronteren met andere standpunten.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com