Leerlingen eerste jaar onderzoeken de biotoop van de Brielmeersen

De afgelopen weken trokken alle klassen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar de Brielmeersen voor een biotoopstudie.

De leerlingen leerden werken met zoekkaarten om bloemplanten en andere organismen te determineren. Ook werd gebruikgemaakt van meettoestellen om enkele abiotische factoren van de lucht en de bodem te onderzoeken.
Tijdens de biotoopstudie ontdekten we ook hoe de biotische en abiotische factoren elkaar beïnvloeden en welke invloed de mens heeft op de natuur in onze omgeving.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com