Zesdejaars discussiëren heen en weer

In normale schooljaren brengen de zesdejaars humane wetenschappen een bezoek aan het Vlaams Parlement. De leerlingen nemen er in de namiddag ook deel aan een simulatiespel waarin ze decreten maken. Katrien van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement maakte het mogelijk dat het simulatiespel op school kon worden gespeeld, coronaproof en met een externe begeleider. Op dinsdag 25 mei 2021 begeleidde Joost met veel dynamiek twee keer het simulatiespel in onze twee klassen humane wetenschappen. (...)

De leerlingen werden ingedeeld in partijen en moesten een decreet maken over sport op school en over klimaat en leefmilieu. Er werd hevig heen en weer gediscussieerd. Elke leerling nam het woord om zijn standpunt toe te lichten of om het standpunt van de andere partij te bevragen. Het Vlaams Parlement ging zijn bevoegdheden soms een beetje te buiten toen er een voorstel kwam om de kerncentrales te sluiten en ook toen er besloten werd om de windmolens in de zee te zetten – maar geef toe: ken jij het verschil tussen de Vlaamse kust en de Belgische kust?

Vergaderen in een commissiezaal van het parlement heeft een meerwaarde, maar inhoudelijk moest het debat op school niet onder doen. Leerplandoel bereikt. Met dank aan Katrien en Joost.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com