2020-2021

Eerste- en tweedejaars vinden zichzelf terug

We leven nu al een jaar in kleine bubbels. Wie had dat gedacht? Voor jongeren is deze lange periode bijzonder lastig. Wij proberen als school ons steentje bij te dragen om onze leerlingen emotioneel te ondersteunen. We beslisten daarom om de sessies mindfulness vanaf april 2021 terug op te starten. Twee doelen hopen we te bereiken waarbij we tegelijk werken aan de executieve functies: leren loslaten (emotieregulatie) en leren focussen (volgehouden aandacht). We geven nu ook zelfzorg een extra plaats. Hoe kunnen onze leerlingen zichzelf terugvinden in deze tijden? (…)

Eerste- en tweedejaars breken hun brein

In de week van 19 april 2021 namen de eerste- en tweedejaars deel aan de Kangoeroewedstrijd. Binnen een tijd van 75 minuten dienden de leerlingen 24 wiskundige problemen tot een goed einde te brengen. Van de meer dan 500 leerlingen slaagden maar liefst 13 leerlingen in een score van 100 of hoger te behalen. Proficiat aan alle deelnemers om het beste van zichzelf te geven tijdens deze wedstrijd.

Sint-Hendrik presenteert schoolkrant nummer 85

Graag presenteren we u de tweede schoolkrant van het schooljaar. Dit is nummer 85 van het HZ’tje. Leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten en ouders slaan opnieuw de handen in elkaar voor verbindende activiteiten. We zetten graag een reeks van deze initiatieven in de kijker. We wensen u alvast veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant

Eerstejaars verrassen directie met kleiwerkjes

De leerlingen van 1A06 boden de directie hun creaties aan. Onze huisfotograaf bracht ze in beeld. De directie bedankt de leerlingen met onderstaande woorden.

plots
een explosie aan kleur
deugddoend
met dank aan de leerlingen van 1A06

 

Vierdejaars brengen gedichten in de klas

In het vierde jaar leren de leerlingen een gedicht ontleden en bespreken. Voor de meesten is dat niet de ideale manier om kennis te maken met poëzie en daarom benaderen we gedichten toch ook op een andere manier. In kleine groepjes gaan leerlingen op zoek naar een thema en gedichten die daar bij passen. Op basis van die gedichten stellen ze een klein poëzieprogramma samen dat ze naar voren brengen in de klas en waarbij ze dan merken dat gedichten helemaal niet saai hoeven te zijn.

Zesdes presenteren hun onderzoekscompetenties

Maandenlang werkten de zesdejaars aan een onderzoek voor één van hun poolvakken: economie, Engels, Frans, humane wetenschappen, Grieks, Latijn, wetenschappen of wiskunde. Op maandag 8, woensdag 10 en vrijdag 12 maart 2021 presenteerden ze mondeling het resultaat van zoveel onderzoek.

Economie ontdekken

Onze school hecht veel belang aan een degelijk studiekeuzeproces. In de eerste graad maken leerlingen kennis met heel veel verschillende vakken die een belangrijke plek hebben in de lessentabel van de tweede graad.

Verbindende activiteiten

Tijdens de weken voor de krokusvakantie werden verbindende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen en hun klassenleraar. Door de huidige omstandigheden zijn er veel minder niet-lesactiviteiten, geen sportdagen, geen uitstappen …

Hart voor poëzie

Onze school heeft een grote liefde voor poëzie. Oud-directeur Paul Schaubroeck werkte een poëzieroute uit in Nazareth en Eke, met onder meer werk van Anke Senden (oud-leerling), Paul Demets (echtgenoot van collega Hilde Lauwers) en Martin Carrette (oud-leraar en eerste stadsdichter van Deinze).

Hoe scoren onze leerlingen voor biologie?

In deze onzekere tijden zijn er toch een aantal vaste waarden zoals de jaarlijks terugkerende olympiades wetenschappen. Woensdag 27 januari konden de leerlingen uit de derde graad deelnemen aan de eerste ronde van de olympiade biologie. Dit jaar, omwille van corona, antwoordden de leerlingen thuis op de vragen. Ook nu zijn we benieuwd wie naar de tweede ronde mag.

 

Leerlingen krijgen gratis buff van Stad Deinze

Net als alle andere scholieren uit Deinze, werden ook onze leerlingen deze week vergast op een gratis buff van de Stad Deinze. Zeker voor de fietser zorgt deze voor extra bescherming in de koude dagen.

Zwerfvuil aanpakken

Leerlingen van 4 HUW volgen een educatief zwerfvuiltraject van Good Planet om inzicht te krijgen in de psychologische processen die ons gedrag beïnvloeden.