2020-2021

Yuxia Evens naar Isotolopolis

In het voorjaar van 2020 deed ik mee aan de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen. Ik mocht naar de tweede ronde en behaalde uiteindelijk een bronzen medaille. Eén van de bijhorende prijzen was een VIP-bezoek aan Isotopolis in Dessel, een informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen.

Derdes stellen boeken voor

De leerlingen van het derde jaar presenteerden deze week hun gelezen boek op een boekenbeurs! Ze kleedden hun boekenstandje origineel aan en probeerden hun medeleerlingen te overtuigen om hun boek te lezen.
De leerlingen nodigden ook leerkrachten uit om te komen meegenieten.

Humane Wetenschappen

Dinsdag 27 oktober 2020 hebben de leerlingen van 6 HUW aan hun onderzoekscompetenties gewerkt. Voor de specifieke vakken cultuur- en gedragswetenschappen wordt een genderstudie gemaakt.

Van theorie naar praktijk

De zesdejaars uit het keuzevak boekhouden speelden deze week het simulatiespel ‘Monopolie voor economisten’. Het is de bedoeling dat de spelers, net zoals bij de originele versie, zo veel mogelijk straten kopen waar onroerende goederen op gebouwd kunnen worden.

Vierdes ontdekken poëzie in Deinze

Poëzie bracht enkele klassen vierdes nog eens buiten de schoolmuren. De leerlingen trokken er tijdens een les Nederlands in groepjes op uit om een deel van de Social Distance Poëzieroute in Deinze te verkennen.

Eerstes ontdekken de natuur

De afgelopen weken trokken alle klassen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar de Brielmeersen voor een biotoopstudie.

vrijdag 23 oktober

De Leiepoortscholen kennen al jaren een ‘warme traditie’ om op een hoopvolle wijze dierbare overledenen te gedenken. Als we stilte toelaten en ons drukke leven even opzij durven zetten, kan troostende en helende  verbondenheid ontstaan.

Zesdes wanen zich Ironman

Het is ondertussen een traditie geworden dat de leerlingen van 6 Keuze Sport deelnemen aan een mini-triatlon.

keuzevak Medica onderzoekt

De zesdejaars uit het keuzevak Medica mochten deze week via een simulatie nagaan hoe snel een infectie zich kan verspreiden.

Dahlklas wordt bibliotheek

Tussen de middag kunnen onze leerlingen opnieuw terecht in de schoolbib. We verzamelden een mooie selectie boeken die leerlingen ter plaatse kunnen lezen of uitlenen.

Eerstes leren elkaar beter kennen

Ter vervanging van de klassieke ontmoetingsdag in het eerste jaar organiseerden we dit schooljaar een ontmoetingsmoment waarbij de leerlingen elkaar, hun klassenleraar en de meters en peters beter leerden kennen.

Eerstes leren studeren

Vanaf maandag 28 september 2020 volgden de eerstejaars een tweede workshop ‘Leren leren met Henri’ met de focus op leren studeren. Daarin stond het volgen van een stappenplan om op een consequente wijze actief te studeren centraal.