Eerste- en tweedejaars komen tot rust

We leven nu al twee jaar met coronamaatregelen. Voor jongeren is deze lange periode bijzonder lastig. Wij proberen als school ons steentje bij te dragen om onze leerlingen emotioneel te ondersteunen. Daarom volgden de eerste- en tweedejaars in januari en februari 2022 opnieuw een sessie mindfulness met volgende doelen: leren loslaten (emotieregulatie) en leren focussen (volgehouden aandacht). We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness. (...)

Sint-Hendrik staat niet stil

Tijdens de krokusvakantie 2022 was er heel wat bedrijvigheid op onze school: het Collegestraatje kreeg een nieuw wegdek, het techniek- en beeldlokaal kreeg een nieuw kleurtje en een nieuwe vloerbekleding, de buitenklas tussen Het Huis en Eos krijgt stilaan vorm, de basketbaldoelen werden vernieuwd, de ramen werden gelapt … Met dank aan ons onderhoudsteam en de externe partners.

Elise gaat door naar finale

Voor de eerste maal namen we met onze school deel aan de wedstrijd Taaltrofee Nederlands. Dat is een uitdagende wedstrijd voor leerlingen uit het vierde jaar algemeen secundair onderwijs uit Vlaanderen die hun Nederlandse taalgevoel en -kennis willen testen. Er waren vragen over tekstbegrip, woordenschat, spelling, grammatica, terminologie … Al onze leerlingen zetten hun beste beentje voor en één leerling slaagde er zelfs in om de finaleronde te bereiken. Die moedertaalknobbel heet Elise Lafaut uit 4GRL5. (...)

Derde- en vierdejaars gaan de uitdaging aan

Enthousiaste derde- en vierdejaars namen op woensdag 23 februari 2022 deel aan de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen. Gewapend met hun kennis over vier wetenschappen (fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde) namen ze het op tegen 2017 jongeren over heel Vlaanderen. Hierbij kregen ze twee uur de tijd om 60 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Benieuwd wie door mag naar de tweede ronde en in de prijzen valt.

Vierde-, vijfde en zesdejaars testen hun kennis Frans

Op woensdag 23 februari 2022 namen 41 vierdejaars en 7 leerlingen uit de derde graad deel aan Olyfran, de Olympiade voor Frans. Over enkele weken weten we of er leerlingen naar de finale mogen. Er worden ook cinematickets verloot onder alle deelnemers. We danken de leerlingen (bij sommige al de tweede of derde keer) voor dit fijne engagement.

4HUW denkt aan de planeet

Leerlingen van 4 humane wetenschappen maken een collage waarin ze duidelijk maken hoe lang het duurt voor zwerfvuil afbreekt in de natuur. De probleemstelling is duidelijk: zwerfvuil is niet goed voor mens en milieu. Het is een uitdaging om zwerfvuil aan te pakken en te verminderen – in het Engels heet dat Litter Challenge.

Zesdejaars vieren stormachtig feest

Alles leek ok. Er was een datum, vrijdag 18 februari 2022, zo om en bij nog 100 dagen te gaan in het zesde jaar. Er was een trui met logo. Een thema zelfs: films en series. Een week lang kwamen 155 zesdes in allerlei outfits naar school. We zagen best vreemde dingen: skilatten, kruiwagens, meer dan prachtige jurken. Filmpjes werden voorbereid, dansjes geoefend. (...)

Leerlingenraad verwarmt de harten

In deze stormachtige tijden kunnen we wel eens nood hebben aan warmte en liefde. Onze leerlingenraad bracht beide door op maandag 14 februari 2022 pannenkoeken te bakken. Wie dat wilde, kon ook poseren in de photobooth, volledig aangekleed in het liefdesthema, uiteraard.

Tweedejaars maken kennis met economie

Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, organiseert onze school het Top Team bedrijfsspel voor de leerlingen van het tweede jaar. Het ondernemend project is gericht op het niveau en de leefwereld van de leerlingen en maakt hen warm voor een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. (...)

Vierdejaars gaan in de clinch met clichés

Op maandag 7 februari 2022 woonden de vierdejaars de voorstelling 'Het Schaap van Vlaanderen' bij van Theater O’Kontreir. Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum gingen live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek … alle brandend actuele thema’s passeerden de revue. Clichés vlogen over en weer, maar werden telkens weer ontkracht.

Leerlingen programmeren over de middag

Voor sommigen een vloek maar voor andere is het uitblinken in hetgeen wat ze graag doen. Heel wat leerlingen van de eerste graad kwamen in het eerste trimester over de middag naar de computerklassen voor programmeren met Scratch. In het tweede trimester schakelden we over naar Alice. De leerlingen programmeren op eigen tempo samen met de begeleidende leerkracht die hen ondersteunt en coacht waar nodig.

Leerlingen verwarmen zich

Niets beter dan warme soep op een koude winterdag. In de week van 31 januari boden we alle leerlingen een beker lekkere tomatensoep aan. Gezondheid!

Do remember they can’t cancel spring

De poëzieavond met als thema ‘spring’ zal plaatsvinden op een andere datum: vrijdag 22 april 2022. David Hockney zei het eerder al: ‘Do remember they can’t cancel spring.’ En inderdaad, corona krijgt onze poëzieavond niet klein. De proclamatie van de winnaars van de poëziewedstrijd vindt ook plaats op 22 april. U kan op onze webpagina een plaatsje boeken vanaf 21 maart 2022.

Leerlingen breken nogmaals hun brein

Welke van volgende spieren bestaan uit glad spierweefsel? Welke stellingen over eukaryoten zijn juist? Welke van onderstaande beweringen verklaart hoe het komt dat er zelden meer dan vijf trofische niveaus zijn in een voedselketen. Welke cijfers stellen de omzetting van organische naar anorganische koolstof voor?

Leerkracht Koen Meirlaen werkt mee aan podcast

Leerkracht Koen Meirlaen werkte samen met Frank Deboosere mee aan een podcast over klimaateducatie op school en daarbuiten. Elke dag worden de gevolgen van de klimaatverandering duidelijker, en bijgevolg spannen landen zich wereldwijd in om die zo veel mogelijk te beperken. Ook MOS draagt zijn steentje bij. Zij ondersteunen, coachen en inspireren scholen die klimaatdoelstellingen willen behalen.

Luister naar de podcast

Derdejaars (her)ontdekken de bibliotheek

Deze week bezoeken onze derdejaars de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Deinze. Op een interactieve manier leerden ze de jongeren- en volwassenenafdeling van de bibliotheek kennen. Daarnaast kregen ze tips voor een optimaal gebruik van de databanken.

Zesdejaars keuzevak Sport nemen de (boks)handschoen op

Vorige week kregen de zesdejaars die het keuzevak Sport volgen twee initiatielessen boksen. Er werd nogal wat afgezweet!