Smartschool is wat men noemt een virtuele leeromgeving. Eenvoudiger gezegd, via het internet leren de leerlingen zelfstandig hun taken beheren en plannen.

De mogelijkheden zijn enorm. Leerlingen kunnen taken aan het einde van de les uploaden en thuis afwerken. Ze kunnen de afgewerkte taak dan op Smartschool plaatsen tegen een moment dat de leerkracht bepaalt, ook tijdens het weekend. Gedaan met: “Ik heb het echt gemaakt maar mijn hond heeft mijn taak opgegeten” enz…

Documentaire teksten, leerstof, opgaven voor taken en toetsen worden door leerkrachten op Smartschool geplaatst en kunnen op om het even welke computer met internetverbinding weer afgehaald worden. Dus zowel thuis (bijv. bij ziekte, weekend…) als in de computerklassen.

Een prachtig instrument om nog meer stappen te leren zetten naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid…