tweede graad Creatie project opvoeding en begeleiding

 

Bekijk hier tweede graad Creatie project opvoeding en begeleiding virtueel!

 

Studierichting

Creatie project opvoeding en begeleiding is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Je maakt textiele creaties die je kan inzetten bij begeleidingsactiviteiten bij kinderen.
 • Je onderzoekt het creatief proces vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Je leert werken met verschillende technieken en materialen.
 • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en leert alle informatie samen te brengen in een technisch dossier.

Het project Opvoeding en begeleiding legt volgende accenten:

 • Je maakt kennis met de ontwikkeling van kinderen en hoe je die achtergrond kan gebruiken om kinderen te begeleiden.
 • Ook leer je zelf begeleidingsactiviteiten uitvoeren. We kijken daarbij altijd naar de mens in zijn totaliteit (sociaal, lichamelijk, mentaal ...), met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. 
 • Verder bestudeer je ook de bouw en de werking van het menselijk lichaam.

De krachtlijnen van de kernvakken Creatie, Vormgeving, Technieken zijn: 

 • Een basismodel vormgeven en uitvoeren
 • Eigen creaties ontwerpen, maken en gebruiken in het begeleiden en verzorgen van kinderen en jongeren.
 • Ontwerp, vormgeving en uitvoering samenbrengen in een dossier

De krachtlijnen van het kernvak Opvoeding en begeleiding zijn:

 • Kennismaking met de doelgroep kinderen ter voorbereiding van de derde graad opvoeding en begeleiding.

 

Profiel

 • Je bent creatief, sociaal en communicatief vaardig.
 • Je hebt ambitie om je creatieve talenten rond textiele creaties te combineren met sociale vaardigheden.
 • Je hebt ook interesse in de ontwikkeling en het gedrag van mensen.
 • Je kijkt ernaar uit om creatieve opdrachten die in de sociale sector kunnen gebruikt worden, te realiseren. Fijn-motorische vaardigheden helpen je daarbij.
 • Je leert het liefst vanuit concrete contexten. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.

 

Tweede graad - Creatie project opvoeding en begeleiding

 Lessentabel  3CO
 4CO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 -
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
mens & samenleving - 1
kernvakken    
creatie 3 3
vormgeving 3 3
technieken 3 3
opvoeding en begeleiding 2 4
talen    
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32