Derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg

 

Bekijk hier 3de graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting Jeugd- en Gehandicaptenzorg word je via algemene vakken, opvoedkundige vakken en stages voorbereid op het beroep van opvoed(st)er. Een vervolgopleiding binnen de sociale sector is mogelijk.

 

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming.

Een ideale vooropleiding ligt in de studierichtingen tso Techniek-Wetenschappen, tso Sociale en Technische Wetenschappen, tso Creatie project Jeugdzorg, aso Humane Wetenschappen.

 

Profiel van de leerling

  • Je werkt graag samen met andere mensen.
  • Je kan vlot communiceren en actief luisteren.
  • Je bent geïnteresseerd in verschillende maatschappelijke situaties en evoluties.
  • Je bent creatief.
  • Je beschikt over een flinke dosis verantwoordelijkheidszin.
  • Je bent bereid om je te verdiepen in theoretische achtergronden.
  • Je bent bereid om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te begeleiden.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector en naar verpleegkunde HBO5 of je kan werken als opvoeder/begeleider.


Derde graad – Jeugd- en Gehandicaptenzorg

lessentabel 5JZ 6JZ
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
wiskunde 2 2
kernvakken    
beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 4 1
beroepsgerichte zorgkunde 2 -
biologie van de mens 2 2
expressie en animatie 2 2
orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden 4 5
wetgeving 1 1
     
inhaaluren 2 6
stages - opvoedkunde 4 weken 8 weken
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32