4de jaar Creatie project Jeugdzorg

 

Bekijk hier 4de jaar Creatie virtueel!

 

Studierichting

In het vierde jaar Creatie project Jeugdzorg maak je via de kernvakken kennis met de opvoedkundige sector.

In de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg word je via algemene vakken, opvoedkundige vakken en stages voorbereid op het beroep van opvoed(st)er. Een vervolgopleiding binnen de sociale sector is mogelijk.

Vooropleiding

Om in te stappen in het vierde jaar of derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming.

Een ideale vooropleiding ligt in de studierichtingen tso Techniek-Wetenschappen, tso Sociale en Technische Wetenschappen, tso Creatie project Jeugdzorg, aso Humane Wetenschappen.

Profiel van de leerling

  • Je werkt graag samen met andere mensen.
  • Je kan vlot communiceren en actief luisteren.
  • Je bent geïnteresseerd in verschillende maatschappelijke situaties en evoluties.
  • Je bent creatief.
  • Je beschikt over een flinke dosis verantwoordelijkheidszin.
  • Je bent bereid om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te begeleiden.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector en naar Verpleegkunde HBO5 of je kan werken als opvoeder/begeleider.

 

Tweede graad – Creatie project Jeugdzorg (Creatie en mode keuze Jeugdzorg)

lessentabel 4CJZ
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
informatica 1
natuurwetenschappen 2
wiskunde 3
kernvakken  
creatie 3
praktijk 3
vormgeving 3
sociale en communicatieve vaardigheden 2
maatschappelijke en sociale vorming 1
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
totaal 32