4de jaar Marketing en ondernemen

 

Bekijk hier 4de jaar Marketing en Ondernemen virtueel!

 

Studierichting

De studierichting Marketing en ondernemen combineert theorie en praktische toepassingen. Naast de algemene vorming krijg je ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor volgende elementen:

  • In het vierde jaar maak je kennis met de goederen- en documentenstroom in een bedrijf en verwerf je de basisprincipes van het dubbel boekhouden. In de derde graad ontdek je de verschillende beleidsaspecten van de onderneming, zoals de administratie, de marketing, het personeelsbeleid, het financieel beleid … en ga je dieper in op de boekhouding van een bedrijf.
  • Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie, databeheer) en integratie van multimedia.
  • Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits (derde graad) zowel in een maatschappelijke als in een bedrijfsgerichte context.
  • Daarnaast oefen je via concrete opdrachten ondernemersvaardigheden zoals samenwerken maar ook zelfstandig werken, anderen motiveren, leidinggeven …

Vooropleiding

Om in te stappen in het vierde jaar of derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming. Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

  • Je wil je inzetten om theoretische leerstof en grotere leerstofonderdelen te studeren voor o.a. bedrijfseconomie, talen, informatica.
  • Je wil graag de ingestudeerde leerstof in praktijk toepassen: administratieve toepassingen, boekhouding en personeelsbeleid.
  • Je kiest ervoor om je moedertaal en andere vreemde talen vlot te leren gebruiken, vooral in contacten met medewerkers, klanten en andere zakenmensen.
  • Je bent iemand die graag initiatief neemt – je bent ondernemend – je hebt interesse in zakendoen, in het kunnen verkopen, in leidinggeven of in samenwerken.
  • Je kan leerstof zelfstandig en in groep verwerken.

Toekomst

Na het vierde jaar Marketing en ondernemen, kan je verder in Marketing en Ondernemen (Handel), in Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica) of Informatica en Netwerken (Informaticabeheer).

Op het einde van de derde graad Marketing en Ondernemen behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar ook andere opleidingen zoals kleuter-, lager of secundair onderwijs zijn mogelijk. Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Tweede graad – Marketing en ondernemen (Handel)

lessentabel  4MO
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
natuurwetenschappen 2
wiskunde 4
kernvakken  
bedrijfseconomie  6
informatica 4
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
totaal 32