Tijdens de CLIL-lessen (Content and Language Integrated Learning) wordt de leerstof bedrijfseconomie via actieve werkvormen in het Frans of in het Engelsaangeleerd. Onze CLIL-lessen hebben vooral als doel de spreekdurf  en despreekvaardigheid voor Frans en Engels te verhogen. Daarnaast beogen we met deze lessen ook een grotere openheid en interesse voor andere culturen.

Doordat de focus ligt op de vakinhoud, leren de leerlingen onbewust de vreemde taal begrijpen en gebruiken.

Je kan CLIL-les volgen in

Vanaf schooljaar 2016-2017 breiden we het aanbod uit met:

  • 4 Marketing en Ondernemen: één uur bedrijfseconomie in het Frans
  • 6 Accountancy & IT: één uur bedrijfseconomie in het Engels