Typisch voor deze opleiding

 • Je volgt een theoretisch sociale richting die je voorbereidt op hoger onderwijs.
 • Je bestudeert de ontwikkelingsgebieden binnen elke levensfase. Je onderzoekt verschillende psychologische en sociologische theorieën.
 • Je hebt interesse in de brede sociale sector.
 • Je maakt kennis met de toepassingen van de filosofie in de maatschappij.
 • Je kijkt met een kritische en open blik naar de wereld rondom jou.

 

Toekomst en mogelijkheden

Na de derde graad studeren deze leerlingen verder in het hoger onderwijs. Hieronder lees je een overzicht van logische vervolgrichtingen.

Academische bachelor in:

 • sociale gezondheidswetenschappen
 • pedagogische wetenschappen

Professionele bachelor in:

 • gezondheidszorg (verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, medische beeldvorming, mondzorg, oogzorg, orthopedie, podologie, voedings- en dieetkunde ...)
 • pedagogie van het jonge kind
 • sport en bewegen
 • onderwijs 
 • sociaal-agogisch werk (maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie …)
   

WW

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

wiskunde + statistiek

3

4

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

specifieke vorming

filosofie

2

2

natuurwetenschappen

3

3

toegepaste sociale
en gedragswetenschappen

7

6

complementair gedeelte

eco-project
maatschappelijk, economisch
en duurzaam project

2

 

DDOK-project
Durf Denken Over Kunst

 

2

   

32

32