lessentabel 1b st

 

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het eerste leerjaar B als je:

  • geen getuigschrift basisonderwijs hebt;
  • ofwel geen zesde leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 jaar wordt.

Leerlingen die wél een getuigschrift basisonderwijs behaalden, kunnen toch toegelaten worden tot het eerste leerjaar B. In dat geval is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, een gunstig advies van het Vrij CLB en het akkoord van de ouders nodig.