Typisch voor deze opleiding

 • Je volgt een theoretisch-technische STEM-richting die je voorbereidt op hoger onderwijs.
 • In deze richting bouw je wetenschappelijke inzichten en vaardigheden op vanuit de vakken biologie, chemie en fysica.
 • Er is aandacht voor projectwerk waarbij je de kans krijgt om STEM-vaardigheden te ontwikkelen zoals onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en modelleren.
 • Je verwerkt de theoretische kennis experimenteel via onderzoeks- en labovaardigheden.
 • Je krijgt wiskunde met diepgang aangeboden.
 • Voor talen krijg je een brede basisvorming.

 

Het vak biotechnologische STEM-wetenschappen omvat project- en labowerk gelinkt aan de vakken biologie, chemie en fysica. Er worden eveneens linken gelegd met wiskunde en aardrijkskunde. We focussen op het bereiken van STEM-vaardigheden. Doorheen het project- en labowerk scherpen de leerlingen ook hun ICT-vaardigheden aan.

 

Toekomst en mogelijkheden

Na de derde graad studeren deze leerlingen verder in het hoger onderwijs. Hieronder lees je een overzicht van studiedomeinen waarbinnen een logische vervolgrichting kan gekozen worden.

Academische bachelor in:

 • biotechnologische en chemische wetenschappen
 • farmaceutische wetenschappen
 • industriĆ«le wetenschappen en technologie
 • wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie)
 • biomedische wetenschappen

Professionele bachelor in:

 • biotechniek
 • industriĆ«le wetenschappen en technologie (chemie)
 • gezondheidszorg
 • onderwijs

* meer lestijd voor het leerplan wiskunde (versterking en verdieping)

   

BSW

   

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

specifieke vorming

biologie

2

2

chemie

2

2

fysica

3

2

biotechnologische
STEM-wetenschappen

3

5

wiskunde

5

6*

complementair gedeelte

maatschappelijke

en artistieke vorming

2

 
   

32

32