Bekijk hier derde graad Opvoeding en begeleiding virtueel!

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Je ontwikkelt een basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en kwaliteitsvol handelen. Ook het kind en zijn plaats in de samenleving komt aan bod. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.
 • Vanuit deze basis leer je als toekomstig begeleider pedagogisch handelen bij kinderen met of zonder beperking.

De krachtlijnen van het kernvak opvoeding en begeleiding zijn:

 • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (0 tot 12 jaar)
 • Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en (ortho)pedagogiek
 • Kwaliteitsvol handelen (veilig, duurzaam, hygiënisch, ergonomisch...) in zorgsituaties
 • Reflecteren over (ethische) casussen en thema’s uit de kinderopvang
 • Oefenmomenten in vaklokaal ingericht als kinderdagverblijf
 • Stage
 • Vorming tot kinderbegeleider bij baby’s, peuters en schoolgaande kinderen

 

Profiel

 • Je werkt graag met kinderen
 • Je bent sociaal, creatief en communicatief vaardig.
 • Je hebt interesse in (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie (0 tot 12 jaar), sociaal gedrag en  gezondheidsbevordering
 • Je zet de theorie graag om in praktijk, zowel tijdens de lessen als op stage

 

Toekomst

Na de derde graad Opvoeding en Begeleiding behaal je het diploma secundair onderwijs en de beroepskwalificatie kinderbegeleider. Je kan nu kiezen om...  

... van start gaan met een professionele bachelor

 • in de pedagogische sector: bijvoorbeeld pedagogie van het jonge kind, kleuter- en lager onderwijs ...
 • in de sociaal-agogische sector: bijvoorbeeld sociaal werk, orthopedagogiek ...
 • in de paramedische sector: bijvoorbeeld ergotherapie, verpleegkunde, logopedie ...

... een graduaatsopleiding of 7de specialisatiejaar te volgen

... aan de slag te gaan als kindbegeleider in een kinderdagverblijf of in een buitenschoolse kinderopvang.

   

OVB

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

financiële en economische vorming

 

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

1

wiskunde

2

2

Engels

2

2

Frans

2

2

Nederlands

3

3

keuzevak

1

 

specifieke vorming

opvoeding en begeleiding

(o.a. pedagogiek, psychologie, orthopedagogiek, zorg, expressie ...)

inclusief stage

15

15

   

32

32