bloem ped projectOnze school maakt deel uit van de scholengroep Leiepoort die in Deinze onderwijs aanbiedt in de doorstroom-, de doorstroom&arbeidsmarkt- en de arbeidsmarktfinaliteit. Leiepoort is een scholengroep in een landelijke omgeving die de waarden van een kleinstedelijke omgeving combineert met eigentijds onderwijs.

Samen met onze Leiepoort-partnerscholen willen we zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs in een omgeving waar jongeren zich gelukkig voelen. Daarom staat in alle scholen van de scholengroep ‘leren en waarderen’ centraal.

Als hedendaagse, katholieke school willen we een christelijk geïnspireerde ‘dialoogschool’ zijn die ook jongeren met een andere levensbeschouwing warm onthaalt.

We willen ‘openstaan voor’ en ‘positief benaderen van’ ook als waarden voor het leven meegeven aan de jonge mensen. We bieden hen kansen opdat ze zich ontplooien tot volwassenen die het levenslang leren hoog in het vaandel dragen en met een open, waarderende blik in de wereld staan.

Wij bieden onderwijs aan in de domeinen economie en organisatie, taal en cultuur, kunst en creatie, maatschappij en welzijn en STEM.

Het pedagogisch project van onze school vertaalt de baseline ‘leren en waarderen’ in zeven doelstellingen (of dromen?) die we samen met alle betrokkenen willen realiseren.

 

Onze school…         

… zet in op kwaliteitsvol onderwijs;

… heeft aandacht voor attitudevorming;

… heeft oog voor ieders talent;

… handelt op basis van respect voor elkaar;

… geeft dat extra duwtje in de rug;

… houdt van open communicatie;                                                             

… stimuleert persoonlijke groei.

Kwaliteitsvol voor elk talent

Ondersteund door een steeds vernieuwend en waardevol lessenpakket, leggen we samen met elke leerling de basis voor de ontwikkeling van zijn intelligenties en vaardigheden en voor zijn zoektocht naar de meest passende studierichting. We zien het als ons eerste taak om bekwame mensen te vormen. Binnen het aanbod aan studierichtingen willen we onze leerlingen inzichten aanreiken, vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben in hun verdere schoolloopbaan en in het werkveld. Daarnaast willen we jongeren leren als gelukkige, geëngageerde mensen door het leven te gaan. Daarom hebben we ook aandacht voor attitudes zoals betrokkenheid, respect, orde en zorgzaamheid, milieubewustzijn ...

Vanuit onze positieve benadering streven we ernaar om zoveel mogelijk de rode pen aan de kant te laten en te focussen op wat al goed gaat. We uiten ons vertrouwen in de leerlingen en maken hen bewust van hun talenten. We geloven in, we moedigen aan, we coachen en we zijn trots op. Samen slijpen we de ruwe diamanten of zorgen we voor dat extra laagje glans.

Respect en kansen voor iedereen

Hoe begeleiden we leerlingen in dit proces? Eenvoudig: met een open geest.
We willen geen school zijn met talloze reglementen. Wel hanteren we een aantal afspraken. We staan open om een stapje verder te gaan en het ‘hokjesdenken’ te verlaten. In wederzijds respect creëren we een gevoel van vertrouwen en vrijheid. Dit zorgt voor een ideaal klimaat om samen op pad te gaan en elk talent ten volle te laten ontwikkelen.

Daarbij krijgt iedere leerling alle kansen aangeboden en stellen we altijd de vraag: ‘hoe kunnen wij coachen?’. Dit geldt voor iedereen en zeker voor zij die het moeilijk hebben of even op een zijspoor geraakt zijn.

Met een luisterend oor

Leerlingen maken we bewust van de kracht van zelfreflectie en zelfevaluatie: uit je fouten kan je leren. Fouten maken deel uit van het leerproces. Als school doen we eveneens aan zelfreflectie: we analyseren, sturen bij waar nodig en leren uit het verleden. Ook wij willen blijven groeien.

Samen op weg gaan, doen we met een luisterend oor en een open hart omdat we ervan overtuigd zijn dat we zo meer bereiken dan met dreigende taal en straffen. We trekken het gesprek open, overlopen samen de gevolgen en bieden ruimte voor persoonlijke groei. We maken de leerlingen bewust en stimuleren hen om open te communiceren. Deze open communicatie hanteren we ook in onze contacten met ouders en andere partners.

en een blik op de wereld

Vakgebonden en vakoverschrijdende projecten, acties rond verkeer, milieu, gezondheid en relationele vorming zijn opgenomen in elke opleiding op onze school. Meerdere sociale en cognitieve vaardigheden worden op die manier aangescherpt. Zo ontwikkelen leerlingen het vermogen om te switchen van denkpatroon. Dankzij deze aanpak handelen jongvolwassenen niet alleen analytisch, maar ook met de nodige empathie en emotie, waarden die in het werkveld en het privéleven uitzonderlijke troeven zijn.

Samen op weg

Geruggesteund door een professioneel team ontstaat een hoge graad van betrokkenheid, een ideale voedingsbodem voor engagement en persoonlijke groei. We zetten ons in voor elkaar.

We merken dat al deze inspanningen een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en andere medewerkers van de school. Samen kunnen bouwen aan de toekomst van jonge mensen… dat mondt uit in voldoening en enthousiasme.