Bekijk hier derde graad Taal en communicatie virtueel!

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Deze studierichting legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.
 • Je verdiept je in communicatieprincipes, - modellen, - processen en -theorieën.
 • Verder leer je hoe je de realisatie en coördinatie van communicatieprojecten en -acties kan ondersteunen rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

De krachtlijnen van de kernvakken talen en public relations zijn:

 • Uitbreiding van Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers en communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren)
 • Uitbreiding van Engels en Frans: relatie taaluitingen en gebruikers, taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
 • Duits: communicatieve vaardigheden, taalsystematiek
 • Communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren: vergaderingen organiseren, verslagen maken, opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan, beheren van data
 • Deskundig omgaan met media en communicatieplatformen
 • Ontwikkelen en uitwerken van communicatieproducten en -tools met ICT als middel

 

Profiel

 • Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting.
 • Je wil graag theorie combineren met concrete toepassingen.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je hebt een sterk taalgevoel en je drukt graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen.
 • Je hebt interesse in communicatie en media.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je ziet het als een uitdaging om zelf communicatieproducten te ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten te ondersteunen
   

TC

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

financiële en economische vorming

 

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

1

wiskunde

2

2

keuzevak

1

 

specifieke vorming

public relations

7

7

Engels

4

4

Duits

2

2

Frans

4

4

Nederlands

3

3

Spaans

2

2

   

32

32