Pedagogische raad

Ruben Galle
Klaas Vandewalle
Brecht Vanseveren

Ouderraad

Halina Biskup
Leen De Cnuydt
Laurence Hauttekeete

Lokale gemeenschap

Etienne De Wulf
Annie Nijs
Chris Simoens
Tom Vermeir

Leerlingenraad

Camille D'Huyvetter
Nout Vanbelleghem
Famke Van Hoƫ

De schoolraad bestaat uit telkens drie vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap. De directie maakt geen deel uit van de schoolraad en woont de vergadering alleen bij op uitnodiging. De vergaderingen worden voorgezeten door een externe, niet stemgerechtigde voorzitter.

De schoolraad geeft advies over de werking en de organisatie van de school, over de begeleiding van leerlingen, de schoolkosten, stages, werken aan de gebouwen, projecten of samenwerkingen met andere scholen.

De schoolraad komt vier maal per jaar samen in augustus, in november, in maart en in mei.