In de tweede graad richten we verschillende domeinoverschrijdende studierichtingen in met finaliteit doorstroom. Dit betekent dat de leerlingen na het zesde jaar verder studeren aan de hogeschool of universiteit.