Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen natuurwetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

   

NW

NWs

   

3

4

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

1

1

artistieke vorming

 

1

 

1

economie

 

2

   

geschiedenis

2

2

2

2

godsdienst

2

2

2

2

informatica

1

 

1

 

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Duits

 

1

 

1

Engels

3

2

3

2

Frans

4

4

4

4

Nederlands

4

4

4

4

tekstanalyse

1

     

keuzevak

1

     

sport

   

2

2

specifieke vorming

biologie

2

2

2

2

chemie

2

2

2

2

fysica

2

2

2

2

wiskunde

5

5

5

5

   

32

32

32

32