Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en de mens. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen humane wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

   

HW

   

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

informatica

1

 

lichamelijke opvoeding

2

2

biologie

1

1

chemie

1

1

fysica

1

1

wiskunde

4

4

Duits

 

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Nederlands

4

4

tekstanalyse

1

 

keuzevak

1

 

specifieke vorming

filosofie

1

2

kunstbeschouwing

 

2

sociologie en psychologie

3

3

   

32

32