Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Grieks-Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met die talen omgaan. Ze willen teksten in het Grieks en het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

   

GRL

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

esthetica

1

1

financieel-economische vorming

1

 

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

statistiek

1

1

wiskunde

3

3

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

tekstanalyse

 

1

specifieke vorming

Grieks

4

4

Latijn

4

4

   

32

32