Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen, leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorie├źn.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen humane wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn in staat om vanuit het perspectief van diverse wetenschapsgebieden op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke, filosofische en politiek en sociaalwetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en willen aspecten van het menselijk bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen.

   

HUW

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

financieel-economische vorming

1

 

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

informatica

 

1

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

wiskunde

3

3

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

tekstanalyse

1

1

specifieke vorming

kunstbeschouwing

2

2

sociale en gedragswetenschappen

4

4

uitgebreide filosofie

2

2

statistiek

1

1

   

32

32